รายการที่เลือกไว้

ไม่มีสินค้าในรายการ

Go to top
IamPremium . com
เพิ่มเพื่อน    โทรด่วน02-979-9965  /  02-979-9967

การยกเลิกคำสั่งซื้อ

นโยบายการยกเลิกคำสั่งซื้อ

บริษัทเป็นผู้ประกอบการผลิต ของพรีเมี่ยม ของชำร่วย ของที่ระลึก ซึ่งเป็นการผลิตตามแบบที่ลูกค้าได้กำหนดขึ้น และจะมีการส่งแบบให้ลูกค้า เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง พร้อมทั้งให้ลูกค้าเซ็นต์รับรองความถูกต้องของ ชิ้นงานตัวอย่าง ฉะนั้น การยกเลิกคำสั่งซื้อจึงอาจจะมีขึ้นในกรณีสินค้าไม่  ตรงตามรูปแบบที่ได้ตกลงกันไว้ ลูกค้าได้เปิดใบสั่งซื้อมาแล้วแต่ได้เกิด  เปลี่ยนใจก่อนถึงขั้นตอนการผลิต

ในกรณีที่บริษัท ได้ขึ้นตัวอย่างชิ้นงานเพื่อให้ลูกค้ารับรอง ก่อนการผลิตจริง เมื่อลูกค้าเปลี่ยนใจยกเลิกคำสั่งซื้อ บริษัทจะเรียกเก็บค่าชิ้นงานตัวอย่าง มูลค่าการจัดเก็บนั้น ขึ้นอยู่กับลักษณะของงาน แต่ละชิ้นงานจะมีค่าใช้จ่ายที่แตกต่างกัน

* บริษัทจะคืนค่าสินค้า หลังจากหักตัวอย่างสินค้าหรือ ค่าดำเนินการแล้ว โดยโอนเงินเข้าบัญชีที่มีชื่อผู้สั่งสินค้าเป็นชื่อเจ้าของบัญชีเท่านั้น

การแจ้งยกเลิกสินค้า

หากลูกค้าต้องการยกเลิกคำสั่งซื้อ โปรดติดต่อมายังบริษัท หมายเลขโทรศัพท์ 02-979-9965, 02-979-9968  หรือทางอีเมล info@www.19011625-78-20190321185228.webstarterz.com

ขอขอบทุกความไว้วางใจ และการสนับสนุนที่ดีเสมอมา